آیین رونمایی از جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی با حضور دکتر اسماعیل آذر (استاد دانشگاه)، دکتر فاطمه مهاجرانی( معاون وزیر و رئیس استعداد های درخشان)، دکتر سهمانی (مدیرعامل بانک رفاه کارگران)، دکتر راهب عارفی (دبیرکل جشنواره و رئیس پژوهشکده اسراء)، دکتر سعیدی (مدیرکل روابط عمومی بانک رفاه)، یاسر موحد فرد (دبیرکل بنیاد فردوسی)، فرهاد لیثی (رئیس پژوهش‌سراهای دانش آموزی اداره کل شهر تهران) و مدیران ارشد بانک رفاه کارگران و وزارت آموزش و پرورش از مدال طلای ادبی سعدی رونمایی گشت و جشنواره بین المللی سعدی افتتاح شد و در پایان از مدیران برجسته مدارس فعال فرهنگی و دانش آموزان و دانشجویان برگزیده طرح آفاق اندیشه (آثار ادبی دانش آموزان فرهیخته ادبی) و جرعه جام (آثار ادبی دانشجویان فرهیخته ادبی) تقدیر بعمل آمد.

شایان به ذکر است ثبت نام در جشنواره بین المللی سعدی از اول آبان ماه ۹۸ تا آخر دی ماه ۹۸آغاز شده است .