سر کار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاون وزیر و رئیس استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد مثبت تداوم این گونه جشنواره ها حمایت خود در راه اعتلای فرهنگ و هنر از نخستین جشنواره بین المللی علمی ادبی هنری سعدی اعلام کرد.