تشکر از شما کاربر محترم

اطلاعات شما توسط کارشناسان ما بررسی شده و اطلاعات لازم به شما از طریق پیام کوتاه اعلام می گردد.

کاربران عزیز اگر به هر دلیلی نتوانستید هزینه ثبت نام در جشنواره رو پرداخت نمایید می توانید با انتخاب کردن بخش مورد نظر هزینه را پرداخت نمایید و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.